Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 22 622 65 55

Napisz do nas

Włącz radio

Kontakt

Adres do korespondencji

Radio KOLOR 103 FM
ul. Narbutta 41/43
02-536 Warszawa

Studio

Tel.: (22) 622 65 55
E-mail: radiokolor@radiokolor.pl

Sekretariat

Tel.: (22) 507 63 63
fax.: (22) 507 63 64
E-mail: sekretariat@radiokolor.pl

Newsroom

Tel.: (22) 507 63 50
E-mail: info@radiokolor.pl

Biuro Reklamy

Tel.: (22) 507 63 63
fax.: (22) 507 63 64
E-mail: reklama@radiokolor.pl

MFM Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000035151
NIP: 526-020-40-21
Regon: 012596970
Kapitał zakładowy: 4 154 250,00

Impact Media Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000133640
NIP: 781-17-94-807
Regon: 634400042
Kapitał zakładowy: 250 000,00